Natuurlijk gedrag - mijnpapegaai zelfhulp

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Elke papegaai wordt geboren uit een ei. Hem noemt men een MAN haar een POP.
Papegaaien blijven bij hun ouders tot maximaal 6 jaar, dan zijn ze geslachtsrijp en hebben voldoende geleerd om zich in de natuur te handhaven.
Ze leren eten uit de krop van hun ouders, vliegen vanuit hun hoge nest in het hol van een boom. Leren herkennen van diverse gevaren, leren klimmen
en voedsel zoeken. Eten planten of klei uit plassen om vergiftigingen af te wenden. In de natuur eten ze vaak onrijp of geweekt voedsel, dit bevat meer minearalen en voedingsstoffen.
Papegaaien hebben tot enkele uitzonderingen een vaste slaapplaats en zijn meestal monogaam ( dit betekend dat ze een partner tot de dood trouw blijven) en de meeste leven in tropische wouden
en komen vaak dicht bij bewoonde gebieden voor maisvelden etc.. Papegaaien zijn zeer intelligent, ze hebben een vergelijkbaar verstand van een kind tussen het 4de en 5de levensjaar.
Papegaaien zijn een van de slimste prooidieren, zo weten ze een hond, kat of zelfs mens te overtroefen om hen bang en onderdanig te maken. Een hond kan niet beredineren wij mensen wel, dus lees alle oplossingen op deze website. Papegaaien herkennen elkaar aan hun geluiden, ze kunnen wel honderden of duizenden vogels aan hun stem uit elkaar houden. Veel geluiden die ze maken behoort tot het verminderen van agressie onderling, papegaaien zijn zeer snel opgewonden positief of negatief, dit uiten ze dan door geluiden te maken en heftige bewegingen of wegvliegen. Een papegaai heeft meestal 2 opties om zijn angst kenbaar te maken, dat zijn: vluchten door weg te vliegen of door aan te vallen en te bijten. Papegaaien reageren eigentlijk direct op gebeurtenissen in hun omgeving ( dus super spontaan gedrag ), Papegaaien hebben in de wildernis zelden ruzie over voedsel, dat is meestal in overvloed. Wel word er vaak gevochten om te verdedigen van nestplaatsen en rangorde. Grasparkieten en kaketoes zijn nomaden ( trekkers ) zij kiezen om de paar dagen een andere rust- en voedselplaats. Papegaaien uit het Amazonegebied zoals ara's en amzonesoorten en grijze roodstaarten zijn standvastiger, zij hebben ook vaste foerageerplekken( waar hun lievelingseten is). Papegaaien worden ook wel kromsnavels genoemd, omdat hun bovensnavel krom over de ondersnavel loopt, hierdoor kunnen zij deze gebruiken in het dagelijkse leven ook als derde hand, ze kunnen er met de snavel lange tijd aan een tak hangen en gebruiken bij verplaatsen over takken om niet te vallen. Papegaaien kunnen velen malen beter en verder zien dan de mens, ook hebben ze een 4de dimensie kwa zien namelijk de dimensie ultraviolet die wij niet kunnen zien. Een speciaal gevoel voor ruimte helpt hun de weg weer terug te vinden naar hun soortgenoten, forageergebieden of slaapplaatsen.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu